Hart  leurre mer  JIG HART BONY OCTOPUS - 8CM 02

Hayabusa  leurre mer  LEURRE MADAI HAYABUSA JACKEYE KICKTAIL FS413 - 60G 04

Hayabusa  leurre mer  LEURRE MADAI HAYABUSA KICK RUBBER FS428 - 60G 03